Úschova peněz


Co to vlastně znamená úschova peněz? Proč se úschova peněz dělá? Kde je možné úschovu peněz zřídit?

Při prodeji a koupi nemovitosti se setkávají dvě strany, kupující na straně jedné a prodávající na straně druhé. Prodávají chce mít peníze za nemovitost ještě před převodem vlastnictví na katastru nemovitostí (respektive chce mít jistotu, že za svou nemovitost opravdu dostane zaplaceno) a kupující chce zaplatit za nemovitost až poté, co bude vlastnictví nemovitostí převedeno na něj (respektive chce mít jistotu, že když danou nemovitost zaplatí, bude na něj skutečně převedena). Nastává tedy otázka, jak nejlépe a nejbezpečněji tuto situaci vyřešit. Nejlepší variantou je zvolit třetí nezávislý subjekt, který bude v tomto případě svěřenecký správce se kterým se sepíše třístranná smlouva o úschově finančních prostředků. Ve smlouvě musí být jasně uvedeno, za jakých podmínek kupující složí kupní cenu do úschovy a za jakých podmínek bude tato kupní cena z úschovy uvolněna prodávajícímu.

Zjednodušeně to v praxi může vypadat takto: po podpisu smlouvy o úschově zašle kupující kupní cenu svěřeneckému správci na předem zvolený účet. Ten poté informuje obě strany, že je celý obnos na účtu a následně vyzve prodávajícího a kupujícího k podpisu kupní smlouvy, která se poté zavkladuje na katastru nemovitostí. Až bude zřejmé, že je kupující vlastníkem nemovitosti a všechny domluvené podmínky vyplývající z uzavřené smlouvy o úschově byly splněny, uvolní svěřenecký správce peníze z úschovy prodávajícímu.

Ve smlouvě o úschově je také možné domluvit uvolnění části peněz z úschovy na příslušný finanční úřad za účelem úhrady daně z nabytí nemovitých věcí (4%) – tak bude mít kupující jistotu, že prodávající daň skutečně zaplatí a povinnost nepřejde na něj.

Kde je možné zřídit si úschovu peněz? Možností je několik a zaleží pouze na vás, na jaké variantě se s druhou stranou domluvíte. První možností je zřídit si úschovu u notáře – podle toho se tato úschova jmenuje Notářská úschova. Druhou variantou je banka, zde se tento produkt jmenuje Jistotní nebo Vázaný účet. Třetí variantou je advokát – Advokátní úschova. Svěřenecký správce může být kdokoli – nejlépe však nezávislá osoba na které se obě strany shodnou – nejčastěji realitní kancelář.

Cena úschovy peněz záleží na variantě. Nejdražší bývá notář – cena této úschovy se řídí platnou vyhláškou. Levnější variantou bývá úschova u banky – zde záleží na bance, kterou si zvolíte. Ještě levnější varianta je advokátní úschova. Úschova u realitní kanceláře bývají většinou zdarma v rámci poskytovaných služeb, ale je dobré se k této variantě přiklonit na základě referencí a dobrých zkušeností s realitní kanceláří.

Další články…

 

Další články