SVJ (společenství vlastníků jednotek) vs. BD (bytové družstvo)

 

Osobní vlastnictví Družstevní vlastnictví
+ jste vlastníkem bytu a nakládání s ním není za obvyklých podmínek nijak omezeno.

 

byt nevlastníte vy, ale bytové družstvo – družstevník má pouze právo užívat byt –  je pouze nájemce bytu

 

+ při prodeji může kupující financovat koupi  bytu hypotékou – vyšší cena o 20-30%, více potencionálních zájemců (z důvodu dosažitelnosti hypotéky)

+ byt lze zastavit: a) při jeho vlastní koupi

b) při koupi jiné nemovitosti

při prodeji bytu v OV se musí zaplatit 4% daň z nabytí nemovitosti  (po novele zákona o dani z nabytí nemovitých věcí  bude platit daň z nabytí nemovitosti kupující)

při převodu družstevního podílu (prodeji družstevního bytu) nelze byt zastavit = nižší prodejní cena, méně zájemců – možnosti poskytnutí úvěru jsou velmi omezené, většinou na podmínku převodu do osobního  vlastnictví do 1 roku.

 

+ při prodeji bytu v DV se neplatí daň z nabytí nemovitosti

 

+ k rekonstrukci bytu není nutný souhlas SVJ

 

k rekonstrukci bytu bývá nutný souhlas BD

 

+ byt lze pronajmout na základě vlastního rozhodnutí

 

byt nemůžete pronajmout, ale pouze podnajmout – nutný souhlas bytového družstva – snižuje počet zájemců o pronájem

 

+ při investování do bytu – dává vlastník peníze do svého

 

při investování do bytu – dává vlastník peníze do bytu bytového družstva

 

+ Čerpání příspěvků a dotací – družstvo má jako podnikatel výrazně přísnější a užší přístup k čerpání dotací z EU, Společenství vlastníků jednotek ze zákona podnikatelem není, a proto takovým omezením nepodléhá.

 

Čerpání příspěvků a dotací – družstvo má jako podnikatel výrazně přísnější a užší přístup k čerpání dotací z EU; Společenství vlastníků jednotek ze zákona podnikatelem není, a proto takovým omezením nepodléhá.

 

+ byt v OV můžete darovat několika osobám či jej odkázat více dědicům

 

byt nemůžete darovat více osobám či jej odkázat více dědicům – společné členství v družstvu totiž může vzniknout pouze mezi manžely

 

+ méně závažné následky v případě špatného hospodaření – nevhodné hospodaření, anebo rizikové postupy člena statutárního orgánu mohou způsobit insolvenci družstva a jeho následný zánik, včetně ztráty veškerých práv družstevníků k bytům; Společenství vlastníků jednotek je však zákonem chráněno (např. tím, že může činit úkony jen ve věcech správy společných částí domu a pozemku, nebo tím, že o důležitých otázkách smí rozhodovat jen sami vlastníci

 

závažnější následky v případě špatného  hospodaření – nevhodné hospodaření, anebo rizikové postupy člena statutárního orgánu mohou způsobit insolvenci družstva a jeho následný zánik, včetně ztráty veškerých práv družstevníků k bytům; Společenství vlastníků jednotek je však zákonem chráněno (např. tím, že může činit úkony jen ve věcech správy společných částí domu a pozemku, nebo tím, že o důležitých otázkách smí rozhodovat jen sami vlastníci

 

v případě exekuce,  může exekutor prodat byt dlužníka v dražbě v případě exekuce člena družstva,  může exekutor prodat členský podíl  daného člena BD v dražbě

 

+ člen SVJ (společenství vlastníků jednotek) nemůže být vyloučen ze společenství ani „připraven o byt“ rozhodnutím SVJ člen BD může být vyloučen z důvodů uvedených ve stanovách – má, ale nárok na finanční vypořádání od BD, zpravidla však zdaleka ne v takové výši jako je tržní hodnota podílu.

Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí jako jinou smlouvu o nájmu bytu

 

+ při podání kupních smluv na katastr nemovitostí běží 20 denní lhůta – kdy je majitel bytu informován katastrem poštou o běžícím převodu nemovitosti = může se odvolat na neoprávněný převod vlastnictví členství v BD je náchylnější k podvodu -při převodu čl. práv. a povinnosti – je povinná pouze oznamovací povinnost Bytovému družstvu o převodu čl. práv a povinností – možno zaslat pouze poštou

 

Další články

Důležité je být vidět

Důležité je být vidět v místě prodeje nemovitosti. Potenciální kupec se skrývá všude, například vaši sousedé mohou vědět o někom, kdo v této lokalitě hledá

Přečíst »

Úschova peněz

Co to vlastně znamená úschova peněz? Proč se úschova peněz dělá? Kde je možné úschovu peněz zřídit? Při prodeji a koupi nemovitosti se setkávají dvě

Přečíst »