Trvalé bydliště v pronájmu

Věděli jste, že nájemci si stačí dojít s nájemní smlouvou na úřad a může si zřídit trvalé bydliště v bytě, který si pronajímá a to i bez vědomí majitele? Je to pro majitele bezpečné nebo to nese nějaká rizika?

Nájemci si chtějí zřizovat trvalé bydliště v bytě, ve kterém bydlí, hned z několika důvodů. Chtějí být přihlášeni tam, kde bydlí, protože jim to usnadní komunikaci s úřady, poštou, ale i například v daném okrese mohou jít volit nebo si například zřídit povolení parkování v modrých zónách. Dalším důvodem může být přihlášení dítěte do místní státní školky, to by bez trvalého bydliště nemohli, nebo přihlášení k místnímu praktickému lékaři. Podobných důvodů může být samozřejmě více.

Jaká jsou rizika, když si ve Vašem bytě nájemník zřídí trvalé bydliště? Rizikem jednoznačně je, když je na nájemníka uvalena exekuce – exekutor půjde na prvním místě na adresu trvalého bydliště, kde může zabavit movité věci, tedy i ty, které nepatří nájemci, ale majiteli nemovitosti. Majitel pak musí prokázat, že dané movité věci jsou jeho a ne nájemce – to může být samozřejmě složité. Jak se, ale bránit? Je důležité, při podepisování nájemní smlouvy a předání nemovitosti, mít dobře připravený předávací protokol se seznamem všech věcí v bytě – nejlépe s fotodokumentací. Tímto dokumentem, jasně prokážete vlastnictví movitých věcí a exekutor je vyjme ze zabavených věcí.

Dobré je prověřit si nájemce, respektive existují veřejně přístupné registry dlužníků – kde můžete zjistit jestli není na danou osobu uvaleno nějaké exekuční řízení atd. Také doporučuji si do nájemní smlouvy dát, že trvalé bydliště si musí nájemce do X dnů po skončení nájmu přehlásit. Pokud by si trvalé bydliště i přesto nepřehlásil – můžete jeho trvalé bydliště odhlásit ve správním řízení vy.

I když nemůžete nájemci trvalé bydliště zakázat, nemyslím si, že se musíte něčeho zásadního obávat, jen je důležité dodržet potřené kroky – prověření nájemce, správně zpracovaný předávací protokol s fotodokumentací a domluvený termín odhlášení. Pokud se chcete na něco k tomuto tématu zeptat, napište mi, rád Vám pomohu.

 

Další články