Trvalé bydliště v pronájmu

Věděli jste, že nájemci si stačí dojít s nájemní smlouvou na úřad a může si zřídit trvalé bydliště v bytě, který si pronajímá a to i bez vědomí majitele? Je to pro majitele bezpečné nebo to nese nějaká rizika?

Nájemci si chtějí zřizovat trvalé bydliště v bytě, ve kterém bydlí, hned z několika důvodů. Chtějí být přihlášeni tam, kde bydlí, protože jim to usnadní komunikaci s úřady, poštou, ale i například v daném okrese mohou jít volit nebo si například zřídit povolení parkování v modrých zónách. Dalším důvodem může být přihlášení dítěte do místní státní školky, to by bez trvalého bydliště nemohli, nebo přihlášení k místnímu praktickému lékaři. Podobných důvodů může být samozřejmě více.

Jaká jsou rizika, když si ve Vašem bytě nájemník zřídí trvalé bydliště? Rizikem jednoznačně je, když je na nájemníka uvalena exekuce – exekutor půjde na prvním místě na adresu trvalého bydliště, kde může zabavit movité věci, tedy i ty, které nepatří nájemci, ale majiteli nemovitosti. Majitel pak musí prokázat, že dané movité věci jsou jeho a ne nájemce – to může být samozřejmě složité. Jak se, ale bránit? Je důležité, při podepisování nájemní smlouvy a předání nemovitosti, mít dobře připravený předávací protokol se seznamem všech věcí v bytě – nejlépe s fotodokumentací. Tímto dokumentem, jasně prokážete vlastnictví movitých věcí a exekutor je vyjme ze zabavených věcí.

Dobré je prověřit si nájemce, respektive existují veřejně přístupné registry dlužníků – kde můžete zjistit jestli není na danou osobu uvaleno nějaké exekuční řízení atd. Také doporučuji si do nájemní smlouvy dát, že trvalé bydliště si musí nájemce do X dnů po skončení nájmu přehlásit. Pokud by si trvalé bydliště i přesto nepřehlásil – můžete jeho trvalé bydliště odhlásit ve správním řízení vy.

I když nemůžete nájemci trvalé bydliště zakázat, nemyslím si, že se musíte něčeho zásadního obávat, jen je důležité dodržet potřené kroky – prověření nájemce, správně zpracovaný předávací protokol s fotodokumentací a domluvený termín odhlášení. Pokud se chcete na něco k tomuto tématu zeptat, napište mi, rád Vám pomohu.

 

Další články

Úschova peněz

Co to vlastně znamená úschova peněz? Proč se úschova peněz dělá? Kde je možné úschovu peněz zřídit? Při prodeji a koupi nemovitosti se setkávají dvě

Přečíst »